Georg Hegelstraat, Apeldoorn

Het project maakt deel uit van een herstructureringsopgave in de naoorlogse wijk Zevenhuizen. Op de locatie bevonden zich sterk verouderde grondgebonden ‘bejaardenwoningen’. Een aanzienlijke verdichting is bereikt door slim gebruik te maken van dubbel grondgebruik. Daarbij zijn de nodige parkeerplaatsen onder het gebouw gesitueerd, half verdiept en uit het zicht. De wijk kenmerkt zich door een orthogonale verkavelingstructuur met hoog- en middelhoogbouw langs de Laan van Zevenhuizen. Het nieuwbouwplan voegt zich in die karakteristiek en laat de parkachtige omgeving maximaal intact.

In het beeldkwaliteitplan Zevenhuizen wordt richting gegeven aan de ingrepen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de karakteristieken van de bestaande bebouwing en tegelijk gezocht naar contrasten om de diversiteit in de wijk te vergroten. Kenmerkend zijn de ‘grid’- structuur van de gevels evenals de terughoudendheid van de architectuur; het gebouw vormt de achtergrond voor de groene omgeving.

De twee appartementengebouwen aan de George Hegelstraat liggen tussen een laagbouwbuurtje en de ring door de wijk Zevenhuizen. Door deze situering hebben de bouwblokken twee voorzijdes. De zijde met de entrees is gericht naar de buurt, de andere vormt een front naar de ring en het park aan de overkant. De woningen en buitenruimtes zijn op de parkzijde gericht, dit is tevens de zonzijde.

Contact opnemen