Blekkerhoek, Raalte

Opdrachtgever
SallandWonen

Opdracht
Masterplan, schetsontwerpen stedenbouwkundig plan en inrichtingsplannen deelgebieden

Vervangende nieuwbouw:
20 eengezinswoningen
26 multifunctionele woningen
5 zorgwoningen (senioren)
20 zorgappartementen (senioren)

15 zorgappartementen (Parabool)
14 appartementen (starters)

Renovatie:
84 woningen

Groot onderhoud:
158 woningen

Realisatie
2009 – 2013

Aannemer
Gebroeders Meijer

Categorie
Wonen
Renoveren en transformeren

Blekkerhoek is een karakteristieke vooroorlogse wijk met voornamelijk grondgebonden eengezinswoningen. Vanuit een technische en ruimtelijke analyse naar de knelpunten en kansen in de wijk is een masterplan opgesteld voor een duurzaam herstructurerings- en renovatieproces in de wijk. Naast het aanbieden van een gevarieerd woningaanbod voor meerdere doelgroepen, omvat het wijkvernieuwingsproces het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningen en de woonomgeving.

De stedenbouwkundige ingrepen betreffen de structuurversterking van de Rozenstraat, herinrichting van de woonomgeving, verblijfskarakter Monumentstraat versterken, parkeerproblematiek aanpakken en versterken van stegen als informele routes tussen de straten.
De aanwezigheid van Swaenewoerd, een zorg- en dienstencentrum met o.a. huisvesting voor ouderen, was mede aanleiding om in de nabijgelegen Blek- en Roggestraat zorgwoningen te realiseren. Dit project vormt de aftrap van de herstructurering. De vervangende nieuwbouw ter plekke van de nieuwe Rozenstraat en de Tulpenstraat kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod voor starters, gezinnen en senioren.

Bij de herinrichting van het openbaar gebied zijn duurzame maatregelen integraal meegenomen, zoals het afkoppelen van hemelwater van het riool, het deels vernieuwen van het openbaar groen en het aanbrengen van energiezuinige openbare verlichting. Bij de herstructurering in zowel architectuur als woonomgeving is gekozen voor oplossingen die de eigenheid en karakter van de wijk, het ‘Blekkerhoekse’ versterken.

Daarnaast is veel aandacht besteed aan energiebesparing in de wijk, zowel door na-isolatie en het vervangen van installaties in de bestaande woningen als door realisatie van zeer energiezuinige nieuwbouw. Alle nieuwbouwwoningen zijn voorzien van zonneboilers en in de glazen galerijoverkapping van de appartementen zijn semi-transparante panelen met PV-cellen geïntegreerd. Deze hebben tevens een zonwerende functie.

Het wijkvernieuwingsproces vindt plaats met nauwe betrokkenheid van de bewoners in de wijk. Ook is er een duurzame model- en informatiewoning ingericht om bewoners te stimuleren tot een duurzaam gebruik van de woning.

Contact opnemen