De Stroomversnelling

De Stroomversnelling is een landelijk project dat moet resulteren in de duurzame en energieneutrale renovatie van 11.000 woningen en daarna nog eens 100.000 woningen. De woonlasten voor de huurders blijven daarbij in de meeste gevallen gelijk. Dat kan door de combinatie van drie nieuwe ideeën:

1. Huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie.
2. Corporaties investeren dat geld in renovatie.
3. Bouwers leveren duurzaam gerenoveerde woningen, zonder energiekosten (=nul-op-de-energiemeter).

Dit concept biedt de bewoner een comfortabele en een betaalbare woning, nu en in de toekomst. Tegelijkertijd biedt het concept veel kansen als het gaat om het creëren van een nieuwe identiteit van de wijk. De woningen worden letterlijk in een nieuw jasje gestoken, wat mogelijkheden biedt voor meer variatie en differentiatie in het woningaanbod en de architectuur.

Volker Wessels voert NOM renovaties uit voor verschillende corporaties op diverse locaties in het land. Voor deze projecten maakt Sacon het architectonisch ontwerp en de inpassing in de omgeving. Daarnaast ondersteunt SACON architecten de bouwkundige integratie van techniek en gebouw met behulp van BIM. In Nieuw Buinen heeft Sacon geparticipeerd in de ontwikkeling van tweetal prototypes. Aan de hand van de opgedane ervaringen is het concept verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Inmiddels zijn in Nieuw Buinen 30 woningen gerenoveerd naar NOM en zijn landelijk meerdere projecten in voorbereiding. Industrialisatie van het bouwproces, schaalvergroting en optimalisatie moeten in de nabije toekomst leiden tot een nog snellere en goedkopere renovatie. De garantie voor het onderhoud voor de komende 40 jaar is daarbij onderdeel van de overeenkomst tussen bouwer en corporatie.

Bekijk hier de video van het bouwproces van Rottinghuis Nul op de meter komt in de versnelling

Contact opnemen