Woningen Blaricummermeent, Blaricum

De 17 woningen maken deel uit van de laatste fase in de ontwikkeling en realisatie van de wijk Blaricummermeent en zijn gelegen aan de Meenstroom, nabij het centraal gelegen Meenthuis. De woningen zijn verdeeld over twee bouwvelden, die elk een eigen architectonische karakteristiek kennen. De relatie met het water en het Meenthuis vormden hierbij een belangrijke uitgangspunten voor de woningontwerpen.

De bestaande bebouwing en het kenmerkende groene karakter van het oude dorp Blaricum vormen de inspiratie voor de architectuur en woonomgeving in de Blaricummermeent. Deze karakteristieken zijn op een eigentijdse wijze vertaald in de ontwerpen. Dit komt tot uiting in de kapvorm, overwegend een lage gootlijn en verspringende rooilijnen. De architectuur is gevarieerd, maar kent ook een duidelijke samenhang per bouwveld. De karakteristieke kapvormen (mansardekap of asymmetrische kap met ronde nok) zorgen voor eenheid, maar zijn op verschillende wijzen gematerialiseerd (riet en pannen). Door de combinatie van dwars- en langskap en door de gootlijn op te tillen of te doorbreken, ontstaan verticale accenten in het bouwvolume. De gevels zijn modern en open vormgegeven, waardoor de woningen tevens een moderne eigentijdse uitstraling krijgen. De kopgevels zijn uitnodigend en de overhoekse raamopeningen bieden ruim zicht op de openbare ruimte. De voordeuren zijn afwisselend in de voor- of zijgevels gesitueerd. Bijzondere metselwerkdetails en houtaccenten in de gevels worden per type op verschillende wijzen gecombineerd in het plan. De hagen met gevarieerde beplanting en de toepassing van bomen in de privé voortuinen zorgen voor een groene kwaliteit van de woonomgeving.

Contact opnemen