De Plantage, Arnhem

Het project is gestart met een studie voor 25 vrije sectorwoningen in het zuidelijk deel van Malburgen-West. Het doel was een projectmatig opgezet plan te realiseren, met in de plattegronden maximale ruimte voor ‘particulier opdrachtgeverschap’. Het ontwerp bestaat uit een basiswoning met een grote variëteit aan keuzemogelijkheden voor uitbreiden in de diepte en/of de hoogte.

De kern van de plattegronden is in alle typen vastgelegd: de plaats van de entree, de meterkast, de schachten, het toilet en de trap. Ook de plaats op de kavel en de voorgevelrooilijn zijn bepaald. Daarnaast zijn ook de materialen, kleuren en detaillering voor het hele project hetzelfde. Met deze vaste kaders als uitgangspositie zijn alle woningen verschillend door de variatie in de plattegronden. Kleinere en grotere woningen, senioren- en gezinswoningen, goedkopere en duurdere woningen hebben allen in dit plan een plek gevonden.

De kavels liggen aan weerszijden van een woonstraatje en worden ter plaatse van de achtertuinen omsloten door grondgebonden gezinswoningen. Karakteristiek voor het straatje is het smalle profiel van de weg met een groenstrook aan de noordkant. Door het reduceren van de hoeveelheid verharding is sprake van ‘wonen in het groen’. Er wordt niet geparkeerd in de straat; bezoekers kunnen hun auto aan de koppen van de straat neerzetten. Het parkeren voor de bewoners is op eigen terrein.

Het plan is genomineerd voor de Heuvelinkprijs Arnhem 2011.

Contact opnemen