Larikshof, Assen

Opdrachtgever
Woonservice

Opdracht
architectuur 44 appartementen

Start bouw
medio 2023

Categorie
wonen

Aan de Slinge direct naast het Lariksbos in Assen heeft SACON voor woningcorporatie Woonservice een appartementengebouw met 44 woningen ontworpen. De nabijheid van het bos, de driehoekige vorm van de kavel en de omliggende bebouwing boden de inspiratie voor het planconcept: twee compacte bouwdelen welke één ensemble vormen rondom een collectieve en natuur-inclusieve tuin. Een prachtige bruine beuk bij de centrale entree is een blikvanger.

De locatie, waarop in het verleden ook sociale huurwoningen stonden, is al enige tijd een braak liggend terrein. De naastgelegen zorginstelling De Slingeborgh en de nabijheid van een HOED maakt de locatie geschikt voor appartementen voor ouderen. Tegelijkertijd zijn de appartementen van ongeveer 85 m2 met twee slaapkamers ook aantrekkelijk voor een brede doelgroep.

De bouwdelen zijn haaks op de openbare weg geplaatst. Achter op de kavel knikken de delen naar elkaar toe. Hierdoor ontstaat er een groen ingericht hof tussen de bouwdelen waar alle woningen zich op oriënteren en welke ook bijdraagt aan de kwaliteit van de straat.

In deze hof is een verlaging in het terrein opgenomen voor waterbergingen. Regenwater van de daken wordt geïnfiltreerd op eigen terrein. Daarnaast zorgt de verlaging in het terrein met het hierop afgestemde beplantingsplan voor een grotere biodiversiteit. Ook is aan nestelmogelijkheden voor vleermuizen en vogels gedacht op verschillende plekken in de gevels. Naast klimaat-adaptief is het hof ook de centrale plek voor alle bewoners.

Betaalbaarheid is een belangrijk uitgangspunt in onze ontwerpen. In dit ontwerp is gekozen voor een slimme, zich repeterende plattegrond met afwisseling in verschijning door variatie in gevelmaterialisatie en balkons. Ook het tweezijdige parkeren is efficiënt, waardoor kosten-efficiënt én tegelijkertijd klimaat-adaptief vanwege een minimaal benodigde hoeveelheid verharding. De keuze voor één centraal trappenhuis met lift komt de sociale interactie tussen de bewoners ten goede.

De bouw van de appartement gaat medio 2023 starten.

Contact opnemen