De Rand, Zutphen

De ligging van dit plan met 22 twee-onder-een-kapwoningen en een woonzorggebouw is markant. Het project van de twee kappers vormt de grens van de uitbreidingswijk Leesten Oost en is gelegen aan een gebogen ringweg langs de gemeente Warnsveld. Deze ligging heeft ons geïnspireerd tot een ontwerp met twee voorkanten. De voor- en achtergevel van de dubbele woning zijn aan elkaar gelijk door toepassing van een ‘gepuntspiegelde’ plattegrond. De linker woning woont aan de straatzijde, de buurman aan de tuinzijde. Het geknikte dakvlak, een architectonisch thema van het buurtje, wordt in dit project asymmetrisch toegepast en levert afhankelijk van de kijkrichting een totaal verschillend straatbeeld op.

In het kader van deconcentratie is aangrenzend aan de woningen een woongebouw voor meervoudig gehandicapten ontworpen. Het is een kleinschalig project dat qua uitstraling en gebruik aansluit bij de omliggende woningbouw. Tegelijkertijd voldoet de huisvesting voor deze doelgroep aan zeer specifieke randvoorwaarden. In de organisatie van de plattegrond van het gebouw is ervoor gezorgd dat alle wooneenheden zicht hebben op het levendige voorterrein en het tegenoverliggende multifunctionele centrum. De collectieve huiskamers zijn zowel georiënteerd op de straat als op de besloten tuin.

Contact opnemen