De Uilenhorst, Wezep

Met de oplevering van de nieuwe brede school De Uilenhorst hebben de katholieke basisschool Johan Friso uit Wezep, een kinderdagverblijf en BSO van Landstede een gezamenlijk onderkomen gekregen. In het ontwerpproces is veel zorg en aandacht besteed aan de wijze waarop de gebruikers optimaal naast en met elkaar gebruik kunnen maken van het gebouw.

De belevingswereld van de kinderen en de wensen die zij aan hun schoolgebouw stellen, hebben geleid tot een vrolijk interieurplan. Er zijn plekken om geconcentreerd te werken, maar ook om te lezen en te chillen. De mooiste ruimte in het gebouw hiervoor is waarschijnlijk het ‘opkamertje’ boven de keuken, ook te gebruiken als loge bij theatervoorstellingen.

De wens van de opdrachtgever en gebruikers voor flexibiliteit en multifunctioneel ruimtegebruik is leidend geweest voor beslissingen ten aanzien van de constructieve hoofdopzet en de wijze waarop installaties in het plan geïntegreerd zijn.

Daarnaast is veel aandacht besteed aan duurzaamheid en het realiseren van een optimaal binnenklimaat. De school heeft een decentraal en CO2 gestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning, is gebouwd met duurzame materialen en wordt verlicht op basis van aanwezige lichtsterkte en met aanwezigheidsdetectie.

Het ontwerpen van De Uilenhorst is een integraal proces geweest voor ons bureau. Zowel de stedenbouwkundige hoofdopzet, met uitbreidingsmogelijkheden met een tweede school, de architectuur, het interieur en de terreininrichting zijn door ons, in samenhang met elkaar, ontworpen.

Contact opnemen