Dynamisch hart, Wezep

Door de verandering in de zorgwetgeving in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een aantal zorgtaken. De gemeente Oldebroek heeft een verkennende studie gedaan naar het huisvesten van een aantal maatschappelijke organisaties in het dorpshuis van Wezep. Op basis van deze studie heeft SACON architecten het ontwerp gemaakt voor de renovatie van het dorpshuis.

De ruimtelijke ingrepen in het ontwerp faciliteren ontmoeting en verbinding tussen de verschillende functies. Door meer daglicht en doorzicht aan te brengen en een vernieuwde materialisatie en kleurstelling is het dorpshuis een aangename ontmoetingsplek geworden. De ruimte is multifunctioneel te gebruiken kan op termijn eenvoudig worden veranderd.

Door goed te luisteren naar individuele wensen en te laten zien welke kansen er door samenwerking ontstaan, is het renovatieplan enthousiast ontvangen door de gebruikers. Gelijktijdig is de renovatie aangegrepen om het gebouw te verduurzamen. Zo zijn er pv-panelen aangebracht, is lage temperatuur vloerverwarming toegepast en zijn de installaties geoptimaliseerd. De organisaties die in het gerenoveerde dorpshuis zijn gehuisvest zijn Icare, Vluchtelingenwerk, Stichting Welzijn Ouderen, Centrum Jeugd en Gezin, de muziekvereniging, de bibliotheek en de politiepost.

Contact opnemen