Noordwijkerduin, Noordwijk

Zorginstelling ’s Heeren Loo heeft het voornemen om een deel van haar locatie Noordwijkerduin te (laten) ontwikkelen voor woningbouw en te komen tot vernieuwing van haar centrumvoorzieningen. Concentratie van deze voorzieningen moeten zorgen voor een nieuw en herkenbaar ‘hart’ van het terrein.

Voor het terrein is een integrale visie ontwikkeld, waarbij het woongebied min of meer is verzelfstandigd, maar door de (hoofd)ontsluitingsstructuur optimaal gebruik maakt van de uitzonderlijke gebiedskwaliteiten. Een monumentale, gemeenschappelijke toegang verleent het terrein het karakter van een binnenduinrand-landgoed.

Voor het woongebied is een proefverkaveling opgesteld waardoor een indruk is verkregen van de globale plancapaciteit. Voor de centrumvoorzieningen is een ruimtelijk concept ontwikkeld rondom een gezamenlijk plein dat dienst kan doen als activiteitenruimte en bij uitstek de plek is voor sociale interactie tussen verschillende bewoners- en gebruikersgroepen.

Zowel de centrumvoorzieningen zelf als de daarbij behorende parkeerplaatsen zijn zorgvuldig ingepast binnen het vigerende bestemmingsplan waardoor snelle realisering mogelijk is.

Contact opnemen