Enexis Zwolle, transformatie naar Breeam Excellent

Het bestaande bovenregionaal kantoor van Enexis in Zwolle is getransformeerd tot een compact, duurzaam en energieneutraal gebouw dat uitnodigend en representatief is en voorziet in een inspirerende en flexibele werkomgeving, die onderlinge communicatie en kennisuitwisseling faciliteert en stimuleert.

Het bestaande gebouw kenmerkte zich door lange looplijnen en veel buitengeveloppervlak en weinig samenhang. Na de transformatie is een compact gebouw ontstaan, zowel energetisch als ruimtelijk met een uitnodigende gevel en een nieuwe hoofdentree aan de zijde van de Enexis Campus. Om voldoende m2 bvo te realiseren is het bestaande gebouw uitgebreid met een nieuwe vleugel. Tussen het bestaande en nieuwe gebouwdeel is een centrale ruimte gecreëerd in de vorm van twee geschakelde atria. Deze transparante zone zorgt voor veel daglicht in het gebouw en heldere ruimtelijke en visuele verbindingen binnen het gebouw en vanuit het gebouw met haar omgeving. Vanuit de nieuwe hoofdentree komen gebruikers en de bezoekers binnen in het hart van het gebouw, van waaruit de werkplekken, vergaderruimten en het lunchwerkcafé bereikbaar zijn.

Vanwege de autonome, vrije ligging van het gebouw in de groene omgeving van de Enexis Campus heeft de gevel een herkenbaar ritme dat is doorgezet rondom het gebouw. Door diepe negge´s toe te passen ontstaat een heel expressieve gevel, die tegelijkertijd zelf beschaduwend is. De materialisering van de gevel versterkt de variatie in lichtinval die hierdoor ontstaat. De gevel verandert van kleur door de stand van de zon en wanneer men zich langs het gebouw beweegt.

Het interieur, ontworpen door De Twee Snoeken, is gebaseerd op het flex- of X-werken. Het dak is bedekt met PV panelen die de benodigde elektriciteit opwekken. Alle werkplekken in het gebouw worden verwarmd of gekoeld middels klimaatplafonds of vloerverwarming, aangesloten op een WKO installatie. Het gebouw behaalt een Breeam Excellent score. Bijzondere duurzame toepassingen zijn ondermeer: hergebruik en (deels) demontabel casco, zeer comfortabel binnenklimaat, LED verlichting en toepassing van veel groen in het gebouwinterieur.

Contact opnemen