Enexis, Hoogeveen

Een bestaand bedrijfsgebouw van Enexis Groep vormt de locatie voor een nieuwe onderzoeks-, opleidings- en trainingsfaciliteit met een MS-lab. Specialistische medewerkers van Enexis Groep kunnen hier een interne opleiding volgen. Een grondige revitalisering en uitbreiding van het bestaande gebouw was noodzakelijk om het gebouw geschikt te maken als aantrekkelijke en inspirerende leer- en werkomgeving.

Een uitstraling van één herkenbaar, energiezuinig en duurzaam gebouwd/gerenoveerd gebouw waren uitgangspunten voor het ontwerp. Daarbij stond het faciliteren en stimuleren van samenwerking centraal. Door een visuele verbinding te maken tussen het MS-lab en de instructieruimten op de verdieping wordt een verbinding gelegd tussen theorie en praktijk. Op centrale plekken in het gebouw zijn twee informele ontmoetingsplekken ingericht.

Efficiënt ruimtegebruik, door een deel van de geplande nieuwbouw in het bestaande gebouw onder te brengen, leverde een besparing van 180 m2 op. Door het toevoegen van een lift is de (toekomstige) bruikbaarheid van de verdieping van het bestaande gebouw vergroot.

Duurzaamheid en circulariteit stonden centraal in het ontwerp. Materialen en gebouwdelen zijn zoveel mogelijk zijn hergebruikt. Om een energielabel A of aan ‘Breeam in use’ te kunnen voldoen is het dak geïsoleerd en is rondom de bestaande constructie een nieuwe gevel van geïsoleerde sandwichpanelen aangebracht. Hierdoor is het bestaande gebouwdeel nu net zo goed geïsoleerd als de nieuwe aanbouw. Bij de aanpassingen in de indeling zijn alle kozijnen, binnendeuren en wandelelementen opnieuw gebruikt. Alle bestaande buitenkozijnen hebben een nieuwe uitstraling gekregen door ze te voorzien van een folie in dezelfde kleur als het nieuwbouwgedeelte. Ook het meubilair is zoveel mogelijk hergebruikt en nieuw meubilair is gemaakt van duurzame verantwoorde materialen, conform de uitgangspunten van Enexis Groep. Alle verlichting is energiezuinig (LED) en er is gebalanceerde ventilatie met WTW toegepast.

Het gebouw biedt onderdak aan een werkplaats met instructie- en kantoorruimten ten behoeve van testen, onderzoek en scholing. Daarnaast worden er theorie en praktijkexamens afgenomen. Om tot een goed functionerend gebouwontwerp te komen, is het ontwerp in nauwe samenspraak met alle gebruikers tot stand gekomen.

Bekijk ook dit filmpje van Enexis Groep over het MS-lab

Contact opnemen