Graaf Florishof, Deventer

De Graaf Florishof is het eerste gerealiseerde gebouw in het kader van de wijkvernieuwing van Keizerslanden. Het gebouw biedt woon-, werk- en verblijfruimte voor een brede groep gebruikers.

Op de begane grond bevinden zich multifunctionele voorzieningen zoals:

  • bibliotheek
  • leescafé
  • wijkcentrum
  • dagbesteding voor ouderen
  • logeergelegenheid
  • bso voor kinderen met een beperking
  • kinderdagverblijf
  • woon – werkwoningen
  • diverse zorggerelateerde commerciële ruimtes

Boven deze multifunctionele voorzieningen wordt gewoond in ruim 100 appartementen, waaronder 36 verpleegappartementen, verdeeld over zes woongroepen.

Het programma is opgenomen in een min of meer gesloten bouwblok met een accent aan het centraal gelegen (parkeer)plein. De woontoren en de multifunctionele voorzieningen in de plint versterken de functie van het wijkwinkelcentrum ernaast. De vormgeving van de verschillende gevels passen bij de schaal en de sfeer van de omringende bebouwing. De gevarieerde gevels vormen een eenheid door een consequent gebruik van materialen, kleuren en detaillering. De verkeersruimtes zijn open en licht met uitzicht over de omgeving. De brede galerijen kunnen ook als (extra) buitenruimte en ontmoetingsplek met medebewoners worden gebruikt.

Een poort geeft toegang tot de gemeenschappelijke binnentuin op het dak van de stallingruimte. Een vogelbosje met bomen en besdragende heesters bepaalt samen met de grote plantenborder het beeld en de sfeer van deze binnentuin. Rondom het gebouw zijn overgangen naar het openbaar gebied ontworpen en is straatmeubilair ingepast.

Contact opnemen