Krakeel, Hoogeveen

De wijk Krakeel in Hoogeveen heeft een aantal transformaties ondergaan. Naast het nieuwe centrumgebied is een park gerealiseerd, waarin de twee blokken met rijenwoningen ontworpen zijn. Zowel stedenbouwkundig als architectonisch zijn de woningen zorgvuldig ingepast door aansluiting te zoeken bij het karakter van de plek.

Kenmerkend in de inrichting van het park zijn de hoogteverschillen die opgebouwd zijn uit diverse begroeide taluds. Door de rijenwoningen ook met een talud te omringen, liggen ze ingebed in hun omgeving en rijzen als het ware op uit het groen. De taluds zorgen voor een mooie projectgebonden overgang tussen de woningen en het park. Bovendien garanderen ze de nodige privacy in de achtertuinen van de huizen. De woningen hebben op het entreeniveau een split level plattegrond. De woonkamer ligt drie treden hoger dan de eetkamer, waardoor vanaf de zithoek over het talud heen zicht is op het omliggende park. Tussen de twee woonblokken in is een bomenplein vanwaar de entrees van de woningen zijn.

Contact opnemen