Havenmeestergebouw, Zwolle

Het havenmeestergebouwtje is gesitueerd aan de kade van de haven aan het Rodetorenplein in Zwolle. De haven functioneert nu als passantenhaven voor de recreatievaart. Gemeente Zwolle heeft opdracht gegeven hier een voorziening te ontwikkelen waarin een kantoor voor de haven – en marktmeester, sanitair voor de passantenhaven en diverse installatiekasten ten behoeve van de openbare ruimte zijn ondergebracht.

Het gebouwtje is onderdeel van de kademuur en ligt als een vooruitgeschoven post vrij in de ruimte, met het historische stadssilhouet op de achtergrond. Deze positie is de aanleiding voor de stoere heldere hoofdvorm die historisch geïnspireerd is, maar niet historiserend. De moderne uitwerking maakt het ook tot een beeldmerk/meubelstuk op het plein.

Vanaf het water is het meteen herkenbaar als havengebouwtje en uitnodigend voor de recreant. Het programma is optimaal ingepast. Met ruimte voor techniek, goed zicht vanuit en naar het kantoor van de havenmeester en een compacte, gebruiksvriendelijke en ruimtelijke invulling van het interieur. Alle elementen en subsystemen zijn onderdeel van een integraal ontwerp zodat de hoofdvorm helder blijft.

Contact opnemen