MFC Sintmapark Tolbert

De realisatie van het multifunctionele centrum in het nieuwe Sintmapark is het sluitstuk van de herontwikkeling van het verouderde zorgterrein Sintmaheerdt in Tolbert van De Zijlen. Vanaf 2011 zijn de 98 door SACON ontworpen nieuwe zorgwoningen gerealiseerd, ook zijn reguliere woningen gebouwd. De parkachtige omgeving, waarvoor de oorspronkelijke groenstructuur en de van oudsher aanwezige waterpartijen als uitgangspunt zijn genomen, bepaalt de identiteit van het Sintmapark. Het MFC neemt een centrale positie in en ligt prachtig in het groen.

In het MFC zijn voorzieningen voor werk- en dagbesteding, een nieuw gezondheidscentrum voor cliënten, kantoor- en vergaderruimten, een bewegingruimte/theaterzaaltje en een café. De verschillende functies liggen aan een levendige binnenstraat die uitkomt in de centrale ontmoetingsruimte, het café. Het gebouw is zo ontworpen dat elke gebruikersgroep een eigen en van buitenaf herkenbaar bouwdeel heeft. Daarnaast zijn er voorzieningen voor alle verschillende gebruikers gezamenlijk. De bouwdelen samen vormen een uitnodigend gebouw. Analoog aan het uitgangspunt van De Zijlen dat de cliëntenwoningen letterlijk en figuurlijk onderdeel van de omliggende woonbuurten zijn en zich daar als woongebouw in voegt, biedt het MFC een uitnodigende ontmoetingsplek aan alle buurtbewoners.

‘We vinden het belangrijk dat onze cliënten ook onderdeel zijn van de samenleving,’ zegt Eric Zwennis, voorzitter raad van bestuur van De Zijlen. ‘Dit stimuleren we door ze in een zo gewoon mogelijke woonomgeving te laten wonen en werken en door ontmoeting met elkaar te faciliteren. In het multifunctioneel centrum gaan de cliënten naar de dagbesteding en werken ze mee in het café. Daarnaast organiseren we activiteiten waar cliënten, familie en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Zo zorgen we er voor dat er meer verbinding in de nieuwe wijk komt.’

Dat Van Wijnen, De Zijlen en SACON intensief en met veel plezier aan deze prachtige opgave hebben samengewerkt de afgelopen tien jaar is afleesbaar aan het resultaat. Door de interactieve samenwerking is optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde.

Contact opnemen