Havezate, Zwolle

Het plangebied de Havezate in Zwolle ligt op de hoek van de kruising van de Zwartewaterallee met de Middelweg en in het zuidwest kwadrant van de wijk Holtenbroek. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan een woonstraat, de Gombertstraat, met twee-onder-een kap woningen. De bebouwing van de huidige Havezate is een aaneengesloten complex met huur- en zorgwoningen en een klein aantal koopwoningen. De in 2010 gerealiseerde bouwdelen 1 en 2, deels van zorgorganisatie Driezorg en deels in eigendom van deltaWonen biedt aantrekkelijke (zorg)huisvesting. De overige bebouwing dateert uit de 70er jaren en bestaat uit huurwoningen welke programmatisch en technisch niet meer voldoen, besloten is tot sloop en vervangende nieuwbouw hiervan.

In de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie voor de Zwartewaterallee zijn uitgangspunten geformuleerd voor de ontwikkelingen van een gebied waar de Havezate locatie onderdeel van is. Het is daarbij één van de locaties die is aangewezen voor het realiseren van een ruimtelijke accent. Voor ogen staat met de nieuwe invulling van het gebied de ruimtelijke, maatschappelijke en sociale samenhang met de omgeving te verbeteren. Het huidige aaneengesloten gebouwcomplex wordt door de gedeeltelijke sloop en een zorgvuldige positionering van nieuwbouw getransformeerd tot een aantrekkelijk, compact stedelijk woongebied met alzijdige woongebouwen met een levendige begane grond gelegen aan collectieve en aantrekkelijk groene buitenruimten. Op veel plekken wordt gewoond met de voordeur aan de woonpaden en bij de centrale entrees van de verschillende bouwdelen zijn gemeenschappelijke voorzieningen. De appartementen zijn voor begeleid wonen, beschermd wonen én regulier wonen met de mogelijkheid voor zorg thuis.

De collectieve inrichting van de buitenruimte draagt bij aan de levendigheid van de plek en de verbinding met de omgeving: de woonpaden die alle gebouwen en verblijfsplekken in het gebied met elkaar verbinden hechten zich zowel aan de Gombertstraat als aan de Monteverdielaan als aan de Zwartewaterallee.  De 14 laagse toren vormt één van de ruimtelijke accenten aan de Zwartewaterallee. Naast de groene kwaliteit op het maaiveld is er groen op daken en zijn er begroeide gevels en pergola’s. Het dak van de binnenstraat is via een buitentrap met het maaiveld verbonden en maakt onderdeel uit van de routing door het plangebied. Op dit verhoogde maaiveld is een daktuin en hebben een aantal woningen hun voordeur vanaf buiten.

De bebouwing aan de Zwartewaterallee presenteert zich stedelijk en varieert in hoogte van vier tot veertien bouwlagen. De bouwdelen aan de Gombertstraat hebben een hoogte variërend van drie (tegenover de twee onder een kap woningen) tot zes lagen (ter plaatse van de kruising aan de Middelweg) en sluiten daarmee goed aan op de aangrenzende woonbuurt en het kruispunt.

De nieuwbouw is in samenhang en als ‘familie’ vormgegeven. De architectuur onderscheidt zich van die van de bestaande bouw, maar sluit met het natuurlijke en lichte materiaal- en kleurgebruik en de verfijnde detaillering aan op de architectuur van de te handhaven gebouwen in het gebied. De gevels kenmerken zich door de horizontale en verticale belijning, de afgeronde hoekbalkons en de variatie in raamposities. Door de verschillen in hoogte binnen de bouwblokken en het op strategische plekken insnoeren van de gevels wordt de nieuwbouw voor het oog samengesteld uit meerdere losse bouwblokken. Op deze manier wordt ook de hoogbouw optisch geleed. Dit maakt dat de bebouwing nergens te grootschalig wordt en een menselijke maat behoudt. Het draagt voor de toekomstige bewoners bovendien bij aan de herkenbaarheid van de eigen plek.

Zie ook deze 3 animatiefilmpjes van het plan, getoond in de buurtinformatie bijeenkomst:

Filmpje 1
Filmpje 2
Filmpje 3

Contact opnemen