Enkhuizen Bloemenbuurt

Slechte kwaliteit van woningen en problemen door wateroverlast hebben Welwonen doen besluiten tot sloop en vervangende nieuwbouw van het noordelijk deel van de Bloemenbuurt. Deze wijkvernieuwing maakt deel uit van de grote herstructureringsopgave van Plan Noord.

Samen met een groter wordende, betrokken bewonersgroep is gewerkt aan het opzetten van een stedenbouwkundig plan voor de buurt.

Meer parkeren en meer groen
Kenmerkend in het plan dat daar uit voort is gekomen, is dat de hoofdopzet en het huidige karakter van de wijk zijn behouden, waarbij een klein buurtparkje zorgt voor meer openbaar groen in de buurt. Tegelijkertijd zijn voorstellen gedaan om het aangrenzende groen van de dijkzone beter toegankelijk en beter bruikbaar te maken. Daar waar sloop/vervangende nieuwbouw aan de orde is, wordt in de openbare ruimte de parkeercapaciteit vergroot. (Her)inrichting van de woonomgeving wordt aangegrepen om het hele gebied te draineren en zo de problemen van wateroverlast te beperken.

Appartementen
Met het toevoegen van appartementen wordt geanticipeerd op de toekomstige vraag naar woningtypen vanuit een veranderend bewonersprofiel. Zo zijn in de noordrand en uitkijkend over de dijk, twee appartementengebouwen toegevoegd, die in hun hoodopzet optimaal reageren op deze bijzondere plek. Door de hoofdontsluiting te verleggen zijn deze opgenomen in het groen. Daarnaast worden beneden-bovenwoningen gerealiseerd die passen in de ‘bouw-envelop’ van reguliere rijwoningen in het overige deel van de straat. Begane grond woningen hebben daarin hun voordeur aan de straat.

Architectenselectie
Met het stedenbouwkundig plan als basis is een architectenselectie gehouden waarbij KAW als winnaar uit de bus is gekomen.

Contact opnemen