Renovatie jaren 50 school voor Travers, Zwolle

Via een visiepresentatie is de opdracht verkregen voor het vormgeven van de huisvesting van Travers in en aan de voormalige Itardschool aan de Drijbersingel in Zwolle. De Itardschool is in de 50-er jaren gebouwd volgens de filosofie van het ‘Groningse schooltype’. In de karakteristieke architectuur was het realiseren van een gebouw met ‘licht, lucht en ruimte’ een leidend principe. De gemeente Zwolle wil het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. Vooruitlopend hierop wordt de aanvraag vast aan de criteria getoetst.

De oorspronkelijke school is daar waar mogelijk in oude staat teruggebracht. In de loop der jaren zijn extra wanden geplaatst en her en der verlaagde plafonds aangebracht. De achterzijde van de school is in de huidige context de entreezijde van het gebouw geworden. In aansluiting op het vroegere meisjeslokaal is een modern vormgegeven aanbouw gerealiseerd. Op deze plek is de publieksentree, het informatiecentrum, vergaderruimtes en een café annex workshopruimte. Via deze ruimte is de backoffice toegankelijk, welke is gehuisvest in de voormalige school. De oorspronkelijke entree blijft fungeren als toegang voor het personeel.

Contact opnemen