Herinrichting daktuin Place Vendome

Kantorencomplex Place Vendôme vormt een markant gebouwensemble op kantorenlocatie Oosterenk/Watersteeg in Zwolle. Het huidige binnenterrein ligt op de half verdiepte stallingsgarage, is autotoegankelijk en heeft een versteend karakter. Verspreid worden fietsen gestald.

De VvE heeft ons gevraagd om het binnenterrein te transformeren naar een aantrekkelijk en uitnodigende, autovrije verblijfsplek en te voorzien in een collectieve fietsenstalling bij de toegang van het complex. Schuin tegenover de toegang in de andere oksel van het complex ligt nog een ruimte zonder duidelijke gebruiksfunctie.

Kern van ons voorstel is om de drie ruimtes meer en beter met elkaar te verbinden en in samenhang te ontwerpen. Met het schetsontwerp komen we tegemoet aan geformuleerde praktische uitgangspunten en randvoorwaarden, maar willen we ook met de buitenruimte een representatieve en hoogwaardige kwaliteit toevoegen aan Place Vendôme.

Contact opnemen