Kennedylaan, Kampen

Aan de Kennedylaan tussen twee appartementen gebouwen heeft SACON, op de oude bibliotheeklocatie, een appartementengebouw met sociale huur- en koopwoningen ontworpen.

De nieuwbouw is gepositioneerd in de rooilijnen van de belendende bebouwing, daar waar deze samenkomen is een sprong in de gevel, waardoor de bebouwing geleed wordt. Op deze plek wordt een onderdoorgang voor voetgangers tussen het van Gelderplantsoen en de Kennedylaan gerealiseerd en zijn de entrees van de twee bouwdelen.

Door de korridorontsluiting van de woningen heeft de nieuwbouw rondom voorgevels en kan het groen doorlopen tot aan de voet van het gebouw. Dit draagt er aan bij dat de parkachtige uitstraling van de plek wordt gehandhaafd. Het parkeerterrein wordt ontsloten vanaf de Kennedylaan en is met groen omzoomd.

Balkons en bergingen zijn inpandig en onderdeel van het hoofdvolume. De balkons van de hoekwoningen zijn op de hoeken van het gebouw gepositioneerd wat zorgt voor openheid en het iets ‘om de hoek’ kunnen kijken. De ramen van de woningen verspringen ten opzichte van elkaar, dit geeft dynamiek in het gevelbeeld.

Contact opnemen