Transformatie kloostercomplex, Zwolle

Het kloostergebouw achter het voormalig zorggebouw De Nieuwe Haven aan de Harm Smeengekade in Zwolle is in de 30-er jaren gebouwd. In de 60-er jaren is een deel van het complex gesloopt en vervangen voor de 60-er jaren hoogbouw aan de Harm Smeengekade.

Door deze ingreep is het kloostercomplex vanaf de openbare weg aan het zicht onttrokken en het bestaan ervan slechts bekend bij een kleine groep mensen. Het klooster is vervallen en in slechte staat. Het bestaan spreekt echter tot de verbeelding en de kapel, in het hart van het complex, heeft een hoge cultuurhistorische waarde en is waardevol om te behouden.

deltaWonen en IJsselheem hebben het initiatief genomen om door transformatie en sloop van een aantal bouwdelen, aangevuld met nieuwbouw een (ver)nieuwd kloostercomplex te realiseren. Hierin vinden grondgebonden woningen en appartementen een plek rondom de ‘kloostertuin’. De centraal gelegen kapel behoudt haar huidige functie. Door de ruimte rondom de kapel een publiek karakter te geven, wordt de kapel beleefd en gaat deze deel uitmaken van de stedenbouwkundige (publieke) ruimte. Analoog aan karakteristieke ’hofjes’ woningen worden alle woningen ontsloten vanuit de gemeenschappelijke hof, die ook als collectieve buitenruimte fungeert. Aan de zijde van de Harm Smeengekade wordt een nieuw bouwdeel aan de kloosterbebouwing toegevoegd. Hierdoor wordt het klooster ook direct zichtbaar en krijgt een adres aan de straat.

De kelder onder het gebouw biedt ruimte voor (fietsen)bergingen van de nieuwe appartementen in de 60-er jaren hoogbouw.

Contact opnemen