Dorps wonen, Laag Soeren

Aan de rand van het dorp Laag Soeren wordt een nieuwe woonwijk met 60 woningen gebouwd. De locatie grenst aan de lintbebouwing van het bestaande dorp en het landelijk gebied. Deze bijzondere ligging is versterkt door doorzichten naar en verbindingen met de landelijke omgeving te creëren. De karakteristiek van het dorp Laag Soeren vormde de referentie voor de nieuwe wijk. Variatie in woningtypes en kavelgroottes, verspringende rooilijnen, het gebruik van traditionele kapvormen met een lage goot en een diversiteit in kleuren en materialen geven de wijk een informeel, dorps karakter.

SACON architecten heeft het ontwerp van 31 woningen verzorgd met rijenwoningen in twee types, grote en kleine twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Deze staan verspreid over de locatie, gemengd met woningen ontworpen door Mix architecten. De onderling afgestemde afwisseling van twee handschriften draagt bij aan het informele dorpse beeld.

Overeenkomsten in de woningen zorgen voor herkenbaarheid en samenhang in de buurt, waarbij verbijzonderingen zijn gemaakt op markante plekken. Alle woningen hebben een mansardekap, ruime dakoverstekken en een markante gootlijn. Verschillen in bouwmassa, kleuren en materialen zorgen voor variatie. Daken zijn gedekt met antracietkleurige keramische pannen en een enkele keer met riet. Gevels zijn van okerbruine baksteen, al dan niet gecombineerd met hout of wit stucwerk. Zijgevels georiënteerd op het openbaar gebied hebben een entreedeur met luifel of een erkerkozijn. Verbijzonderingen in het metselwerk t.p.v. de plinten en de omlijsting van de entreedeuren geven de gevels een subtiele detaillering.

Contact opnemen