Rimpeler, Putten

Ten noordwesten van Putten is de wijk Rimpeler gerealiseerd. De nieuwbouw is zorgvuldig ingepast in bestaande landschapsstructuren met handhaving van bestaand groen als bosschages en waardevolle bomen. De stedenbouwkundige opzet is onder te verdelen in drie deelgebieden (groen dorps, het park en het erf) die in architectuur en typologie hun eigen karakteristiek hebben.

De door SACON ontworpen gezinswoningen en appartementengebouwen maken onderdeel uit van deelgebied ‘het park’ en liggen aan de autovrije en doorgaande fiets- en voetgangers verbinding. Deze route is omzoomd door groen en loopt als een ruggengraat door de wijk. De woningen in deelgebied het park zijn in materiaalgebruik, vorm- en kleurstelling en detaillering familie van elkaar. De bebouwing in een oranje gemêleerde steen met zwarte accenten vormt een mooi contrast met het groen en de bloemrijke bermen.

In antwoord op de beeldbepalende ligging van de appartementen in de wijk, met de entrees aan de woonstraten en de tuinen en balkons aan de route door de parkzone, zijn de gebouwen alzijdig ontworpen. De bergingen zijn in het bouwblok geïntegreerd en ook de balkons met gemetselde borstweringen zijn onderdeel van het hoofdvolume. De erfscheiding van de tuin van de begane grond appartementen is vormgegeven met een groen talud en sluit daardoor naadloos aan op het openbare groen. Deze ontwerpkeuzes genereren niet alleen een zorgvuldige inpassing, maar ook maximale privacy voor de bewoners ten opzichte van elkaar en de omgeving.

De twee appartementenblokjes bestaan uit kleine appartementen met portiekontsluiting welke variëren in oppervlak van 40 tot 60 m2.  De gezinswoningen zijn zo ontworpen dat bewoners op termijn de woning kunnen uitbreiden met een tweede verdieping, waarbij de opbouw in materialisering en detaillering aan moet sluiten op de houten geveldelen boven de kozijnen van de 1e verdieping. De hoekwoning ligt met de kop aan de fietsverbinding en is drielaags.

Contact opnemen