Zorgerf aan de Tolbertervaart, Tolbert

In het buitengebied aan de Tolbertervaart biedt De Zijlen woongelegenheid en dagbesteding aan 21 bewoners met een zeer intensieve zorgvraag. Het terrein is vanwege de landelijke en beschutte omgeving bij uitstek geschikt voor de doelgroep.

De opzet van het kavel met drie gebouwen rondom een erf sluit aan bij de landelijke context. In materiaal en vorm is er een duidelijk onderscheid tussen het hoofdgebouw van baksteen en de twee bijgebouwen met een houten gevelbekleding. Ook de terreininrichting sluit aan bij de omgeving door de huidige kwaliteit als uitgangspunt te nemen, waarbij de bestaande singelbeplanting rondom het erf wordt gehandhaafd en waar nodig aangevuld.

Het bakstenen hoofdgebouw biedt plaats aan de dagbesteding en bijbehorende rustruimtes. Tevens zijn hier kantoor- en overlegruimtes gesitueerd. De twee bijgebouwen bieden woonruimte aan vier woongroepen. Elke groep heeft een ruime gezamenlijke huiskamer met facilitaire ruimtes en voor elke bewoner een eigen studio met badkamer. Een eigen nis maakt elke studio herkenbaar in de gevel. De vier groepswoningen onderscheiden zich door de lichte accenten in de gevel.

Contact opnemen