Van Starkenborgh, Groningen

Op de locatie van een voormalig sportpark langs het Van Starkenborgh kanaal is een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Parallel aan elkaar gelegen straten komen uit op een groene rand langs de Hunzedijk die is aangemerkt als ecologische zone. Op deze rand ontwierpen we negen villa’s en een gemeenschappelijk (ecologisch) tuinconcept.

In dit concept is de tuin gezoneerd in een ‘cultuurlijk’ en een ‘natuurlijk’ deel, rekening houdend met individuele privacywensen van de bewoners. Voor de brede laan, die de hoofdentree van de buurt is en deze in de lengte doorsnijdt, ontwikkelden we veertig geschakelde woningen die de straat een statig aanzien verlenen.

De landschappelijke omgeving vormde het uitgangspunt voor de situering en de vormgeving van de villa’s. De woningen hebben een dubbele woonoriëntatie en delen tuinen, die zo zijn vormgegeven dat ze landschappelijk overgaan in de aangrenzende ecologische zone. De relatie binnen-buiten wordt gelegd door niveauverschillen in de plattegrond, hoge ramen en de doorkijkjes die vanaf verschillende plaatsen in het huis op de omgeving geboden worden. De verschillende zijden van de villa zijn voorzien van bouwkundig vormgegeven terrassen en loggia’s.

De brede toegangslaan is voorzien van een groene middenberm. In de ontwerpen voor de twee-onder-een-kapwoning is het realiseren van een statig beeld uitgangspunt geweest, passend bij het monumentale profiel van de straat. De opstelplaatsen voor de auto’s liggen achter de voorgevelrooilijn, waardoor de straatgevel lijkt opgebouwd uit van elkaar losstaande woningen in drie lagen.

Contact opnemen