Molenveld, Doesburg

In de buurt Molenveld zijn 76 duplex woningen vervangen door nieuwbouw, met handhaving en versterking van het oorspronkelijke tuindorpkarakter. Voor de ontwikkeling van het de plannen is intensief samengewerkt met een klankbordgroep van bewoners.

De nieuwe woningen zijn in nagenoeg de oude rooilijnen geplaatst en hebben net als de oorspronkelijke woningen in de omgeving een eenvoudige hoofdvorm. Nok- en goothoogtes zijn afgestemd op de omliggende bebouwing zodat de nieuwe woningen samen met gehandhaafde, bestaande woningen één geheel vormen. Toevoeging van fijnzinnige vormelementen en details als hoekaccenten, dakkapellen, de vormgeving van entreedeuren, tuinmuurtjes bepalen, samen met een afgewogen gebruik van kleur en materiaal, het karakter.

De herinrichting van de openbare ruimte heeft een éénduidige opzet van het straatprofiel, passend bij het oorspronkelijke tuindorp, met een prominente plek voor de voetganger. Het parkeren is geconcentreerd aan één zijde van de straat en wordt gecombineerd met parkeerkoffers tussen de bebouwing en op het achterterrein van de nieuwbouw. Hagen langs de privé-tuinen tezamen met vakbeplanting en nieuw geplante bomen zorgen voor een groene identiteit.

Contact opnemen