Vlijtseweg fase 2, Apeldoorn

De kanaalzone-noord in Apeldoorn, voorheen overwegend ingevuld met bedrijfsbebouwing, is getransformeerd tot woongebied. Voor het deelgebied Vlijtsekade fase 1, het meest zuidelijk gelegen deel, zijn door SACON architecten reeds 41 woningen en appartementen ontworpen. Aansluitend heeft SACON architecten ook de 2e  fase ontworpen bestaande uit 62 huur – en koopwoningen.

Het stedenbouwkundig plan, ontworpen door Eberfeld kenmerkt zich door een ‘kamstructuur’ in de vorm van een kade langs het kanaal waarop groene woonhoven aansluiten. De openbare ruimte is autoluw, waardoor een bijzonder stedelijk woonmilieu ontstaat. De architectuur van de woningen aan de kade refereert deels aan de loodsen, met repetitieve en gelaagde bakstenen gevels en sheddaken, en deels aan de statige villa’s. Beide typologieën komen al voor in dit deelgebied, de nieuwbouw sluit hier letterlijk en figuurlijk op aan.

Repetitie van karakteristieke woningtypen uit de eerste fase zorgt voor verbinding in massa en architectuur tussen de beide deelgebieden. Daarnaast zijn nieuwe typologieën toegevoegd, passend bij het stedelijke, industriële woonmilieu. Langs de kade ontstaat zo een gevarieerd en samenhangend bebouwingsbeeld. In de hofjes grenzend aan de tuinen van de bestaande woningen langs de Vlijtseweg is gekozen voor kleinschaligere bebouwing. Hier zijn koop- en huurwoningen voor starters en jonge gezinnen gerealiseerd. Ook hier bestaat de architectuur uit een mix van woningen met kap en ‘woonloodsen’ met plat dak of sheddak.

In fase 2 is meer ruimte voor groen in het openbaar gebied. Daarnaast zijn klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen ingepast in het plan, zoals openbaar groen met gevarieerde beplanting met natuurwaarde, groene erfscheidingen, vegetatiedaken op de bergingen en gevelbegroeiing tegen de kopgevels.

Contact opnemen