Nieuw Buren, Heerenveen

Het versterken van de sociale integratie van wonen met en zonder zorg was het ontwerpuitgangspunt voor het woongebouw aan de Nieuw Buren te Heerenveen. Zestien woningen voor Stichting Fokus, geschikt voor minder valide bewoners, zijn verspreid ondergebracht in het gebouw. Het schuin oplopende dak vormt het samenbindende element in de architectuur, waarmee het complex zich verzelfstandigt en tegelijkertijd voegt in haar omgeving.

Het gebouw omvat een grote variatie aan woonvormen onder één dak. De sociale integratie en de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen wonen voor mensen met een (zware) lichamelijke beperking stonden bij het ontwerp centraal:

  • Zelfstandig en onafhankelijk, maar met de mogelijkheid van 24-uurs zorg.
  • Sociale integratie van verschillende doelgroepen door grote diversiteit aan woningtypes, verspreid gelegen over het gebouw.
  • Woningen ontworpen voor een zittende of liggende gebruiker met goede visuele relaties met de omgeving, praktisch bruikbaar voor een rolstoelgebruiker en met een goede ruimtelijke kwaliteit.

De locatie ligt op een knooppunt waar verschillende schalen en omgevingskarakteristieken samenkomen. Enerzijds vormt de locatie de kop van de Abe Lenstra boulevard. Rondom deze as is Sportstad Heerenveen ontwikkeld met grootschalige bebouwing. Tegelijk grenst de locatie aan de vaart met een kleinschalige dorpse lintbebouwing. Direct naast en tegenover de locatie is een park met een historisch landhuis.

Het ontwerp speelt hier op in door één groot gebaar te maken dat de verschillende invloeden uit de omgeving in zich opneemt. Door middel van doorlopende, in hoogte variërende daklijn, vormt het gebouw zich naar haar omgeving, maar verzelfstandigt zich tegelijkertijd als een object in de groen ruimte. Het oplopende dak kent een climax in de 11 lagen hoge toren. Deze toren is een blikvanger aan het einde van de as.

Ook in de materiaalkeuze komt het vormgeven van de overgang tussen de wereld van traditionele baksteenarchitectuur naar de moderne wereld van staal, beton en glas terug.

Het parkeren is ondergebracht in de plint van het gebouw. De toegangen van de woningen zijn gelegen rondom een woondek, een semi-openbare ruimte die in ruimtelijk verbonden is met het naastgelegen park.

Contact opnemen