De Amaniet – De Cantharel, Ermelo

Brede school de Cantharel vormt samen met woonzorgcentrum de Amaniet een multifunctionele accommodatie. Een integraal ontwerp heeft geleid tot zorg en onderwijs in één gebouw waar zowel ‘jong als oud’ zich thuis voelen. Functies en ruimten zijn zo vormgegeven dat samenwerking ‘kan’ maar niet ‘moet’. De doorkijkjes in de wanden tussen de Cantharel en de Amaniet maken dat je elkaars nabijheid ervaart.

Een interne verbinding verbindt het speellokaal van de school met het zorgcentrum. Vanaf de ingebruikname van het gebouw (zomer 2013) is gestart met gezamenlijke activiteiten waar kinderen en ouderen zichtbaar plezier beleven.

De school heeft een compacte plattegrond met vijf lokalen rondom een centrale multifunctionele ruimte. Deze ruimte kan met het speellokaal worden samengevoegd tot één grote ruimte. De buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal zijn zo gelegen dat speellokaal, keuken en sanitair met de school kunnen worden gedeeld.

In woonzorgcentrum de Amaniet zijn 28 zorgappartementen en 24 verpleegappartementen, verdeeld over drie groepswoningen, gehuisvest. Het is één van drie nieuwe kleinschalige woonzorgcentra die in Ermelo zijn gerealiseerd ter vervanging van een gedateerd, grootschalig zorgcentrum. Aangezien op de aangewezen locatie een verouderde basisschool stond, is besloten om hier een combinatieproject zorg en onderwijs te realiseren.

De locatie ligt tussen twee woonwijken met een kleinschalige bebouwing van voornamelijk eengezinswoningen. De 6.000 m² vloeroppervlak van het totale gebouw is voor de plek een aanzienlijk volume. Het gebouw ligt tussen hoge bomen langs een oude verbindingsweg en een aangrenzend stukje bos. Het sluit aan bij de schaal en de sfeer van de omgeving door de natuurlijke uitstraling van de gevels van leisteen, houtcomposiet en stucwerk. De eigen identiteit van de school binnen het complex is zichtbaar door de afwijkende, lichte uitwerking van de gevels en de inrichting van de buitenruimte.

Contact opnemen