Architectuur Biënnale Zwolle, 2018

Het eerste weekend van juli vond de derde Architectuur Biënnale Zwolle, ABZ18 plaats. Thema dit jaar was ‘architectuur in het nauw’. Negen stegen zijn voor vier dagen zodanig getransformeerd dat voorbijgangers en bezoekers met ander ogen de ruimten gingen bekijken. SACON architecten is één van de negen Zwolse architectenbureaus die het evenement hebben georganiseerd.

Hanneke Rinkel van SACON architecten en Bart van de Salm van VANDERSALM-aim hebben gezamenlijk de ontwerpen van twee van de stegen gemaakt: het Hoornsteegje en de Korte Kamperstraat.

Het Hoornsteegje
Het Hoornsteegje ligt in hartje centrum bij de Melkmarkt en is desondanks een plek in de stad waar veel bezoekers nog nooit geweest waren. Op deze plek lieten we zien hoe licht ‘gevangen’ kan worden en de ruimte beïnvloedt. Het gewelfde plafond van kartonkokers zorgde voor een prachtige lichtval en wierp grafische patronen op de muren en de bestrating. Daarnaast trok dit plafond de aandacht van wat er zich boven ons hoofd afspeelt. In het geval van het Hoornsteegje: klassieke steunberen en eeuwenoude muren. Een bezoeker zei: ‘Het lijkt wel of ik in Zuid Europa ben.’ Maar realiseerde zich tegelijkertijd dat ze normaal niet met het hoofd in de nek door Zwolle loopt. Misschien een idee om dat vaker te gaan doen?

De Korte Kamperstraat
De Korte Kamperstraat, eigenlijk te breed voor een steeg, hebben we door het plaatsen van shelters tegenover de ramen van het Vrouwenhuis voor vier dagen daadwerkelijk versmald tot een steeg. De van sloop- en afvalmateriaal gebouwde zitelementen maakten mensen nieuwsgierig: ‘Is het asbest?’, ‘Kan ik op de glasplaat staan?’ en ‘Is dit granulaat van de gevel van het Weezenlanden ziekenhuis?’. Degene die plaatsnamen in de stoelen trokken zich terug uit de reuring van de straat en kregen een blik op hoe het er driehonderd jaar geleden in het Vrouwenhuis aan toe ging. Het effect van de stilteplekken bleek nog groter dan we verwachtten: de shelter werd bij velen een plek voor ontboezemingen. Prachtige verhalen werden aan ons verteld, vaak ook naar aanleiding van ons uitgangspunt ‘we gooien niets weg’. Wellicht moeten we ze gaan optekenen.

Door de grote variatie aan ontwerpen in de verschillende stegen in de stad en geholpen door het prachtige weer is de derde Architectuur Biënnale Zwolle druk bezocht. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen.

Teamwerk
Met dank aan Ruimtetuig die ons hielp met het bedenken en uitvoeren van het ophangsysteem van de kokers in het Hoornsteegje. Dank ook aan Boverhoff voor het leveren van materialen uit nabijgelegen sloopprojecten. Nijhuis was onze sparringpartner voor het uitvoerbaar maken van de wilde plannen en heeft de shelter gebouwd en geplaatst. Tenslotte dank aan het Vrouwenhuis dat we mochten komen gluren en ons een blik gegund werd op vroeger, een tijd waarin écht nog niets werd weggegooid. Misschien lukt dat ons in deze tijd weer, maar van dit project hebben we geleerd dat onze bouwketen er nog niet helemaal klaar voor is.

Contact opnemen