Behandelhuis, Warnsveld

Het nieuwe Behandelhuis ‘’De Dries’’ in Warnsveld biedt een plek voor het verlenen van regionale en landelijke specialistische psychiatrische zorg, zowel voor klinische behandeling als deeltijdbehandeling.

In de visie van GGNet kan de geestelijke gezondheidszorg beter en goedkoper, door een sterkere focus op herstel. Door echt contact te maken en de verbinding tussen een patiënt en zijn omgeving te herstellen, is er nog een wereld te winnen. De wens van GGNet was om een Behandelhuis te creëren, waarin onderlinge samenwerking tussen meerdere zorgdisciplines gefaciliteerd en gestimuleerd wordt. Daarnaast is de psychiatrische zorg sterk in transitie, waardoor veranderingen in de indeling in de toekomst eenvoudig te realiseren moeten zijn.

SACON heeft deze visie vertaald in het gebouwconcept, dat bestaat uit drie vleugels, die worden ontsloten vanuit een centrale ruimte, het hart van het gebouw, waardoor ontmoeting en samenwerking gestimuleerd worden. Transparante gevels bieden zicht op de prachtige groene omgeving en laten veel daglicht binnen, waarmee een healing environment te gecreëerd wordt voor patiënten en zorgverleners. Het interieur is rustgevend en tegelijkertijd warm en vriendelijk door het gebruik van natuurlijke materialen en kleuren, waarbij groen ook een belangrijke rol speelt. Blikvanger in de centrale hal vormt straks een plantenbak met zitrand en boom, waarlangs de patiënten en gebruikers via een ronde trap omhoog geleid worden naar de receptie, wacht- en behandelruimtes ruimtes op de eerste verdieping. Op de begane grond bevinden zich vooral groepstherapieruimtes en groepsruimtes voor de verschillende klinieken.

Het gebouw vervangt het bestaande gebouw De Mate op de locatie, daterend uit de jaren ‘70. De draagconstructie van De Mate, volledig bestaand uit dragende wanden en beperkte vrije overspanningen, zorgde er voor dat transformatie voor de nieuwe functie praktisch niet mogelijk was. Daarnaast was de structuur van De Mate erg introvert en het gebouw oogde somber en donker door relatief kleine gevelopeningen.

Dit leidde tot de keuze om een nieuw, duurzaam, flexibel en circulair gebouw te realiseren, waarbij zoveel mogelijk materialen uit het bestaande gebouw zijn hergebruikt. Bakstenen, die vrij kwamen na sloop van De Mate zijn op locatie schoon gemaakt en gebruikt in de nieuwe gevels. Kozijnen zijn gemaakt van gevingerlast meranti afkomstig uit de bestaande kozijnen. Bestaande plafondplaten worden opnieuw gebruikt in het nieuwe gebouw. Het gebouw heeft een flexibel, remontabel casco dat ruimte biedt aan toekomstige veranderingen.

Nieuwe materialen die worden toegepast zijn biobased of circulair. In het bouwteam is gezamenlijk gezocht om voor alle bouwelementen een zo duurzaam en circulair mogelijke keuze te maken. Zo zijn alle binnenwanden opgebouwd uit een hybride circulair wandsysteem, waarin gipsplaten afkomstig uit sloopafval een tweede leven krijgen. Als gevelafwerking wordt, naast hergebruikte baksteen, onbehandeld bamboe toegepast.

In het interieur is het hergebruik zichtbaar en voelbaar gemaakt door toepassing van verticale houten latten op wanden en trapleuningen, afkomstig van verzaagde brede meranti leuningen, die in het bestaande gebouwen in alle gangen aanwezig waren.

Contact opnemen