HSK20 herbestemming hoogbouw, Zwolle

SACON architecten heeft een ruimtelijk concept geformuleerd voor de transformatie van een 30-er jaren kloostercomplex annex 60-er jaren bejaardenhuis in Zwolle tot een eigentijdse en aantrekkelijke woonomgeving. Een belangrijk onderdeel van de transformatie is de herbestemming van het voormalig zorggebouw De Nieuwe Haven aan de Harm Smeengekade tot aantrekkelijke woningen in een hoogwaardige woonomgeving. In het ontwerp van de hoogbouw zijn karakteristieke kenmerken van de oorspronkelijke architectuur als uitgangspunt genomen. De minder positief beoordeelde bouwelementen zijn aan de nieuwe wensen aangepast door gedeeltelijke sloop en nieuwbouw. Met deze ingrepen is er een nieuwe tijdlaag aan het complex toegevoegd.

De HSK20 hoogbouw biedt ruimte aan 65 appartementen. Het bestaande betoncasco, de korridorontsluitingsstructuur en de schachten zijn als uitgangspunt genomen. In aansluiting hierop is een grote variatie aan plattegronden te realiseren. Afhankelijk van de keuze voor een horizontale of verticale schakeling van de voormalige verpleegeenheden, ontstaan eenlaagse appartementen van twee of drie traveeën breed of tweelaagse appartementen over de hele gebouwdiepte. Het vernieuwde gevelbeeld van het gebouw werd mede bepaald door de programmatische opbouw, de woningenverdeling is in de gevel afleesbaar. Dankzij de gevelvullende glaspuien is er maximaal uitzicht vanuit de woningen naar de historische binnenstad.


Bekijk ook: Herbestemming klooster, Zwolle

En dit timelapse fimpje waarin de transformatie goed zichtbaar is:

Contact opnemen