Woningen Blaricummermeent

De bestaande bebouwing en het kenmerkende groene karakter van het oude dorp Blaricum vormen de inspiratie voor de architectuur en woonomgeving in de Blaricummermeent.

Deze karakteristieken worden op een eigentijdse wijze vertaald in het ontwerp. Dit komt tot uiting in de kapvorm, overwegend een lage gootlijn en verspringende rooilijnen. De architectuur is gevarieerd, maar kent ook een duidelijke samenhang per bouwveld. De karakteristieke kapvorm (mansardekap) zorgt voor eenheid, maar is op verschillende wijzen gematerialiseerd (riet en pannen). Door de gootlijn op te tillen ontstaan verticale accenten in het bouwvolume. De gevels zijn modern en open vorm gegeven, waardoor de woningen tevens een moderne eigentijdse uitstraling krijgen. De kopgevels zijn uitnodigend en bieden zicht op de openbare ruimte. De voordeuren zijn in de zijgevels gesitueerd. Bijzondere metselwerkdetails en houtaccenten in de gevels worden per type op verschillende wijzen gecombineerd in het plan.

De hagen met gevarieerde beplanting en de toepassing van bomen in de privé voortuinen zorgen voor een groene kwaliteit van de woonomgeving.

Contact opnemen