Centrumplan, Neede

In het kader van het revitaliseringsplan voor het centrum van Neede zijn diverse majeure projecten benoemd. Wij zijn als ontwerper betrokken bij verschillende van deze projecten.

Meest in het oog springend is de realisatie van een nieuw dorpsplein, op een plek waar deze nooit was. Deze relatief grootschalige ingreep werd mogelijk gemaakt door de sloop van een aanwezige supermarkt. Uit een degelijke analyse van de nieuw ontstane situatie is het nieuwe dorpsplein door ons gerelateerd aan het deels verleggen van de bestaande wegenstructuur. Behalve aan parkeren en aan de wekelijkse markt dient het plein plaats te kunnen bieden aan incidentele en grote manifestaties. De grote open ruimte die daarvoor nodig is, is omzoomd door een bomenrand van esdoorns en voorzien van onderbeplanting. Door de belijning in de bestrating wordt het parkeren gereguleerd zonder te verworden tot parkeerterrein. Een bijzondere boomgroep van doodsbeenderenbomen begrensd het (parkeer)plein aan de centrumzijde waarbij de kenmerkende verharding van rond het voormalige gemeentehuis is doorgezet. Dit deel heeft een verblijfsfunctie met de mogelijkheid voor terrassen vanuit tegenoverliggende horeca.

Schuin tegenover het nieuwe dorpsplein is de omgeving van de kerk nadrukkelijk groen ingericht. Het oorspronkelijke en gedateerde plein heeft plaats gemaakt voor een grasplateau rondom de kerk. De hoge ligging van de kerk wordt gemarkeerd door een gemetselde keermuur, waarbinnen ook de nodige fietsstallingsplaatsen een plek hebben gekregen. Centraal, ter plaatse van de hoofdtoegang, is een labyrint in het ontwerp opgenomen. Dit pleintje biedt ook rouw- en trouwauto’s de mogelijkheid om voor de kerk te keren en te parkeren.

Contact opnemen