De Stede, Zevenaar

Het plangebied ‘De Stede Fase 7’ is een schakel tussen een landelijke sfeer en een tuindorp sfeer. Aan de zuidkant bevinden zich landelijke kavels en aan de noordkant is een woonbuurt in tuindorp setting. Het stedenbouwkundig concept vraagt om op logische wijze aan te sluiten bij zowel de tuindorp- als de landelijke sfeer. De tuindorpsfeer wordt op sterke wijze wegbegeleidend ingezet langs de Stedelaan. De landelijke sfeer wordt in twee schuurvolumes aan de landelijke zijde omarmd en versterkt.

Stedelaan begeleidende tuindorp woningen
Een deel van de woningen ligt direct aan de Stedelaan, een doorgaande laan die de deelbuurten ‘De Bem’ en ‘De Stede’ met elkaar verbindt. De woningen die aan deze Stedelaan liggen begeleiden nadrukkelijk de weg door een eenheid te vormen in maat, schaal en sfeer. Bouwmassa, kapvorm en richting variëren, maar er is eenheid in goothoogten, kleurstelling en terugkerende typen. Een stedenbouwkundig accent, ter plekke van de oversteek van het doorgaande fietspad, zet de serie van wegbegeleidende woningen in. In de bocht in de Stedelaan zijn het juist de schuine kappen die met de goothoogten de bocht op logische wijze inzetten. Door de gekozen korrelgrootte is er voldoende samenhang zonder dat er een gesloten wand ontstaat. Kleuraccenten ondersteunen de gewenste korrelgrootte.

Landelijke schuurwoningen
Een vijftal woningen aan de westzijde van het plangebied ligt direct aan de landelijke, parkachtige zone tussen de woonbuurten ‘De Bem en ‘De Stede’. De woningen reageren op deze landelijke sfeer, door een schuurvolume met lage goot en nadruk op de kap. Een knipoog naar de architectuur van de school. Het schuurvolume heeft geen achterkant, maar is zowel op het park als op de straat georiënteerd. Het zijn levensloopbestendige woningen met veel ruimte op de begane grond. Aan de zuidzijde van het plangebied bevindt zich een tweede landelijk schuurvolume. Hier zijn starterswoningen aan het woonpad georiënteerd. De woningen zijn in volume, goothoogte en sfeer ontworpen in harmonie met de reeds bestaande landelijke woningen aan het boerenweggetje ‘De Sleeg’.

Contact opnemen