Eibergen, centrumvisie

Een task-force groep uit bestaande ondernemers in Eibergen was verantwoordelijk voor vernieuwing van het centrumgebied. Vernieuwing is nodig om het centrum (weer) aantrekkelijk te maken voor bewoners en bezoekers en ondernemers op deze manier een perspectief te bieden voor de toekomst. Samen met de task-force groep is een centrumvisie ontwikkeld die gefaseerd wordt uitgewerkt en uitgevoerd.

In onze visie wordt de ruimtelijke relatie tussen kernwinkelgebied en de nabijgelegen groengebied De Maat versterkt door herkenbare (loop)routes en -verbindingen. Deze combinatie van groen en winkelgebied, van recreatieve voorzieningen en centrumvoorzieningen zorgt voor een heel eigen identiteit.

In hoofdlijnen worden herkenbare ‘dorpse’ wegprofielen teruggebracht om het karakter dat in een belangrijk deel van de bebouwing nog zichtbaar is te ondersteunen en versterken. Daarbij zorgen een herkenbare wegenhiërarchie, een nieuw dorpsplein in een autovrij voetgangersdomijn voor nieuw elan. Bestaande en beeldbepalende (kastanje)bomen krijgen een prominente plek in het voetgangersdomein.

Tijdens de visievorming zijn kansen voor bepaalde plekken schetsmatig onderzocht en in beeld gebracht. Voor het nieuwe dorpsplein is een inrichtingsplan uitgewerkt.

Contact opnemen