Visie Groot Schuylenburg, Apeldoorn

De geschiedenis van Groot Schuylenburg gaat terug tot de vestiging van het Geneeskundig Gesticht Het Apeldoornsche Bos in het begin van de 20e eeuw. Kenmerkend was een duidelijk lusvormige ontsluitingsstructuur. Globaal vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw hebben uitbreiding en vernieuwing van het zorgvastgoed gezorgd voor ingrijpende veranderingen. Door het ogenschijnlijke ad-hoc karakter hiervan is de heldere hoofdopzet sterk verwaterd. Negatieve gevolgen deden zich gelden op het terrein van identiteit, herkenbaarheid en vindbaarheid.

Door herstel van het principe van een lusvormige (hoofd)ontsluitingsstructuur met daaraan gelegen ‘woonclusters’ kan een deel van die gevolgen worden omgebogen.

Ten tijde van de structuurvisie waren plannen voor vervangende nieuwbouw van een groot aantal woningen (wooncluster Achisomog) al in een vergevorderd stadium. De stedenbouwkundige inpassing hiervan is door ons begeleid, waarbij ook een schetsontwerp voor de terreininrichting is ontwikkeld.

Contact opnemen