Sintmaheerdt, Tolbert

De locatie Sintmaheerdt in Tolbert, met beschermd wonen, werken en zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, is in opdracht van Stichting De Zijlen herontwikkeld. Een stedenbouwkundig basisplan voorzag in de realisatie van marktwoningen op het terrein. Rondom een centraal groengebied werden nieuwe zorgwoningen opgenomen in toekomstige woonbuurtjes. SACON architecten heeft samen met Van Wijnen Noord via een selectie opdracht verkregen voor het verder uitwerken/optimaliseren van het stedenbouwkundig plan, het ontwerpen van de zorgwoningen en de uitwerking van de woonomgeving. Op de locatie zijn naast zorgwoningen en voorzieningen ook marktwoningen gerealiseerd.

Herkenbare samenhang
In eerste instantie is het stedenbouwkundig plan gefaseerd en onderverdeeld in drie deelgebieden waarvoor beeldkwaliteitsplannen zijn opgesteld. Uitgangspunt daarbij was een herkenbare samenhang in architectuur van zorg- en marktwoningen binnen de onderscheiden deelgebieden. Sinds 2016 werd door ons bureau gewerkt aan uitwerking en verfijning van de verschillende (deel)plannen. De woningen per buurt zijn als familie ontworpen, maar binnen deze ‘familie’ is sprake van een ruime variatie.

Stichting De Zijlen hecht aan individuele ontplooiing en zelfstandigheid van haar bewoners. Kernbegrippen als privacy, keuzevrijheid, participatie en relatievorming staan centraal. De woningen en de woonomgeving zijn zodanig ingericht dat de cliënten zich er prettig voelen: huiselijk, veilig en vertrouwd.

Elke locatie eigen karakter
Het programma kent groepsgerichte vormen van wonen in studio’s of appartementen. Elke groep bestaat uit zes personen. De zorgwoningen werden op vijf plekken gerealiseerd, waarbij elke locatie haar eigen specifieke kenmerken heeft: ligging in het groen, aan de rand van het park of midden in een woonbuurt, in de luwte of aan plekken waar veel reuring zal zijn. Dit ondersteunt een belangrijk uitgangspunt van Stichting De Zijlen dat voor variërende woonwensen en bewoners een goede plek in het plan gevonden moet kunnen worden.

Tolbertervaart
In een nieuwe woonbuurt, aan de rand van de wijk Sintmaheerdt, werden zorgwoningen tussen reguliere woningen ontwikkeld. De zorgwoningen zijn gebouwd met paarse baksteen, dat aansluit op de woningen in de buurt. De zorgwoningen zijn ondergebracht in vier woongroepen die geaccentueerd worden door de wisselende kapvormen. De entrees van de woongroepen liggen aan een woonstraat en de tuinen hebben uitzicht op bergingsvijver en het park.

Parkzoom, Tolbert
Aan de rand van het park werden vier woongroepen ondergebracht in twee gebouwdelen die hun entree aan de parkzijde hebben. Beide gebouwdelen zijn gebouwd rondom een gemeenschappelijke binnentuin. Vanwege de ligging aan het park hebben deze woningen een houten gevel en witte accenten gekregen. Ze onderscheiden zich van de zorgwoningen in de woonbuurten Dobbetuin en Tolbertervaart die een baksteen architectuur hebben. Elke woongroep heeft op de verdieping een accent gekregen door een lessenaarskap, zodat ze binnen het totaalplan individueel herkenbaar zijn.

Contact opnemen