Sintmaheerdt, Tolbert

De locatie Sintmaheerdt in Tolbert, met beschermd wonen, werken en zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, is in opdracht van Stichting De Zijlen herontwikkeld. Een stedenbouwkundig basisplan voorzag in de realisatie van marktwoningen en zorgwoningen op het terrein rondom een centraal groengebied. Nieuwe zorgwoningen worden daarbij zoveel mogelijk opgenomen in toekomstige woonbuurtjes. Sacon heeft samen met Van Wijnen Noord via een selectie opdracht verkregen voor het verder uitwerken/optimaliseren van het stedenbouwkundig plan, het ontwerpen van de zorgwoningen en de uitwerking van de woonomgeving. Op de locatie zijn naast zorgwoningen en voorzieningen ook marktwoningen gerealiseerd.

In eerste instantie is het stedenbouwkundig plan onderverdeeld in drie deelgebieden waarvoor beeldkwaliteitsplannen zijn opgesteld. Deze zorgen voor een herkenbare samenhang in architectuur van zorg- en marktwoningen binnen de onderscheiden deelgebieden. Sinds 2014 is door ons bureau gewerkt aan uitwerking en verfijning van de verschillende (deel)plannen met betrekking tot stedenbouw, architectuur en woonomgeving.

Stichting De Zijlen hecht aan individuele ontplooiing en zelfstandigheid van haar bewoners. Kernbegrippen als privacy, keuzevrijheid, participatie en relatievorming staan centraal. De woningen en de woonomgeving zijn zodanig ingericht dat de cliënten zich er prettig voelen: huiselijk, veilig en vertrouwd.

Elke locatie eigen karakter
Het woon-zorgprogramma kent groepsgerichte vormen van wonen in studio’s of appartementen. Elke groep bestaat uit zes personen die een gezamenlijke woonkamer delen. Inmiddels zijn zorgwoningen op vijf plekken gerealiseerd, waarbij elke locatie haar eigen specifieke omgevingskenmerken heeft: ligging in het groen, aan de rand van het park of midden in een woonbuurt, in de luwte of aan plekken waar veel reuring zal zijn. Dit ondersteunt een belangrijk uitgangspunt van Stichting De Zijlen dat voor variërende woonwensen en bewoners een goede plek in het plan gevonden moet kunnen worden.

Dobbetuin
In de eerste fase zijn studio’s en appartementen voor 24 bewoners ondergebracht in twee gebouwen. De gebouwen zijn gemetseld met oranjerode bakstenen. De puntdakjes van het gebouw sluiten aan op de bebouwing in de woonwijk.
In de tweede fase is een woonzorggebouw gemaakt van twee bouwlagen waarin ook dagbesteding wordt geboden. Hier wonen eveneens 24 cliënten, verdeeld over vier woongroepen. Kopgebouwen bestaan uit 2 lagen + kap, passend in het stramien en silhouet van de straat waaraan het cluster ligt.

Tolbertervaart
De derde fase omvat 24 grondgebonden zorgwoningen aan de rand van de Tolbertervaart-buurt. Door de entrees van de woningen aan de woonstraat te situeren worden ze opgenomen in de buurt, terwijl de (binnen)tuinen zijn georiënteerd op het omringend groen en water. De zorgwoningen zijn gebouwd met paarse baksteen, dat aansluit op de woningen in de buurt. De zorgwoningen zijn ondergebracht in vier woongroepen die geaccentueerd worden door de wisselende kapvormen.

Parkzone
Tenslotte zijn aan de rand van het park vier woongroepen ondergebracht in twee geschakelde gebouwdelen die hun entree aan de parkzijde hebben. Typologisch is dit gebouw verwant aan het voorgaande. Vanwege de ligging aan het park hebben deze woningen een houten gevel en witte accenten gekregen. Elke woongroep heeft op de verdieping een accent in de vorm van een lessenaarskap, zodat ze binnen het totaalplan individueel herkenbaar zijn.

Contact opnemen