Nooterhof-Marslanden A, Zwolle

In de periode 2013- 2015 zijn we betrokken bij de visievorming voor het gebied Nooterhof-Marslanden. Dit gebied, ten zuidoosten van het centrum van Zwolle, maakt deel uit van de groene vingerstructuur van de stad. Door te streven naar een meer parkachtig karakter van het sterk verouderde bedrijventerrein Marslanden A vormt het gebied een mooie schakel tussen het Weezenlandenpark en het recreatielandschap Herfte-Wythmen, uitloopgebied voor veel stadsbewoners.

Duurzaamheid en innovatie werd al snel gezien als hoofdthema voor de gebiedsontwikkeling. In de visie is een zekere zonering zichtbaar in het plangebied. Een netwerk van langzaamverkeersverbindingen sluit aan op de omgeving en zorgt tegelijkertijd voor visuele en functioneel-ruimtelijke samenhang tussen het extensieve (Nooterhof)deel en het intensievere (Marslanden)deel. Op deze manier kan het gebied het karakter van bedrijven-campus krijgen met recreatieve en onderwijsvoorzieningen.

Enexis zal als eigenaar van een groot deel van het gebied een belangrijke motor kunnen zijn achter de beoogde transformatie. In aansluiting op de gebiedsvisie is daarom een concept stedenbouwkundig plan opgezet en verbeeld, op basis waarvan een financiële haalbaarheidstoets kon worden gedaan.

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van het stedenbouwkundig plan.

Contact opnemen