Kerkpad, Veessen

In Veessen, een buurtschap vlak bij Heerde, is een stedenbouwkundig plan met 17 nieuwe woningen gerealiseerd dat zich voegt in de sfeer en schaal van Veessen.

Van meet af aan lag vast dat wonen in een buurtschap, wonen aan een (herkenbare) straat impliceert. Dit in afwijking van de laatste dorpsuitbreiding in Veessen, waarin aan een soort hof wordt gewoond. Ons inziens een gemiste kans waar het de woonomgevingidentiteit betreft.

Drager in ons plan is een relatief smal klinkerstraatje met aan twee zijden een grasberm, voorlangs de uit te geven kavels en geënt op de karakteristiek van oorspronkelijke wegen in het buurtschap. Temeer daar de nieuwe weg aan kon sluiten op de kerkstraat tegenover de kerk, lag hier een unieke kans om het nieuwe woongebied met het oude dorp te vervlechten. Het gevarieerde woningbouwprogramma bood in basis al goede mogelijkheden om te komen tot een ‘dorpse’ bebouwing. Voor de toekomst kunnen ook aan de overzijde van de weg eenvoudig woningbouwkavels worden uitgegeven.

Het plan waarin de rooilijnen enigszins verspringen, bevat een blokje van vier multifunctionele woningen met een markante kap met dakschilden. Daarnaast een rijtje van drie kleine koopwoningen, welke zich in kleur onderscheiden van de andere woningen door de wit gekeimde gevel. De twee-onder-een-kapwoningen zijn een combinatie van een dwarskap- en een langskapwoning met spitsboogdak, een moderne variant op de 30-jaren woning aan de Kerkstraat.

Contact opnemen