Mataram, Dalfsen

De geschiedenis van landgoed Mataram gaat terug tot de 14e eeuw. Hoewel in de hoofdopzet nog kenmerken uit verschillende stijlperioden zichtbaar zijn, is de oorspronkelijke allure verdwenen en is er sprake van achterstallig onderhoud.

Om het landgoed duurzaam in stand te houden hebben we een masterplan opgesteld voor de herkerning van het landgoed. Deze herkerning omvat het terugbouwen van een hoofdgebouw, herstel van de oude moestuin met daarin een landgoedkantoor en restauratie/herbestemming van een landbouwschuur op het terrein. Met de ontwikkeling van zogenaamd ‘nieuw rood’ kunnen inkomsten worden gegenereerd om het landgoed op te knappen, achterstallig onderhoud weg te werken en het vervolgens beheren.

Contact opnemen