Tellepark, Heerenveen

Het Tellepark is onderdeel van een wijkvernieuwingsproject ten zuiden van het centrum van Heerenveen. Na de sloop van het overdekt zwembad de Telle kwam een groot gebied naast de Le Roy tuin voor woningbouw beschikbaar. De locatie krijgt een parkachtige invulling, waarbinnen drie gebouwen worden gerealiseerd, waarvan het appartementengebouw Tellepark de eerste is.

Als vrijstaand object heeft het gebouw een alzijdige vormgeving. Het metselwerk is uitgevoerd als een vlechtwerk van twee kleuren en de witte omlijsting van de gevelopeningen rondom benadrukken dat. Grote openingen in de gevels geven toegang tot het binnenterrein dat met een wandelpad aansluit op het park en de Le Roy tuin. Het gebouw is met het park verbonden door een groene talud dat aansluit op de transparante plint rondom het bergingenblok.
Een deel van de parkeerplaatsen ligt iets verdiept en is omgeven met hagen onder de westvleugel van het gebouw. De overige parkeerplaatsen zijn aan de zuidzijde, waar ze de parksfeer het minst belasten.

Alle appartementen hebben hun entree aan de binnentuinzijde, de woonruimtes met loggia liggen aan de buitenzijde met een mooi uitzicht over de omgeving. Van de 85 appartementen worden er 18 bewoond door mensen met een verstandelijke beperking. De begeleiding vindt plaats vanuit twee huiskamers.

Contact opnemen