Zuidwestkwadrant, Balkbrug

In opdracht van de gemeente Hardenberg heeft SACON samen met Beyond Now in een werkgroep bestaande uit grondeigenaren, woningcorporatie Vechtdal Wonen en Plaatselijk Belang een ontwikkelplan voor het zuidwestkwadrant in Balkbrug gemaakt.

Het zuidwestkwadrant van het dorpshart Balkbrug is een beeldbepalende plek aan de entree van het dorp. Het huidige aanzicht doet daar geen recht aan, de bebouwing is verouderd en er is leegstand. Samen met de werkgroep zijn de verschillende belangen, wensen en eisen in kaart gebracht. SACON heeft een analyse op de locatie gemaakt, waarin zowel de huidige situatie als de historische situatie is onderzocht. Vervolgens zijn in ruimtelijke modelstudies de herontwikkelingskansen voor het gebied onderzocht. De beoogde herontwikkeling geeft het dorp een uitnodigend gezicht.

Door de vele verschillende eigenaren in het gebied is er alleen een integrale herontwikkeling mogelijk, wanneer er over de eigendomsgrenzen heen gekeken wordt. Belangrijke thema’s in het ontwikkelplan zijn leefbaarheid, sociale interactie, behoud en versterken groene kwaliteit, woningbouw voor een brede doelgroep. In 2023 is het concept ontwikkelplan gepresenteerd. Dit plan dient al basis voor verdere ontwikkeling.

Contact opnemen